Heren van de thee – Hella S. Haasse (1992)

Een late roman van Hella S. Haasse, die toen al ruim op haar hoogtepunt van romanschrijfster was. Zeer succesvol maar niet erkend als één van de grote literatoren van Nederland. Dat was vooral aan mannen voorbehouden. Een thema dat een klein beetje speelt in de roman Heren van de thee dat losjes gebaseerd is op historische gebeurtenissen van rond de 1870 tot 1918 in Indonesië. Haasse, zelf geboren in Indonesië brak door met haar roman Oeroeg

Nagelaten brieven, foto’s en verhalen hebben haar geïnspireerd het levensverhaal van Rudolf Kerkhoven, zijn vrouw Jenny en kinderen en hun families in het 19de eeuwse West-Java op te schrijven. Na een studie in Nederland keert Rudolf terug om op Gandoeng een theeplantage te pachten. Van 1871 to 1918 zal hij bezig zijn om dit gebied uit te breiden tot een winstgevende handel. Hij en Jenny krijgen vier kinderen. Jenny, opgegroeid in Batavia, is minder gelukkig met haar leven op Gandoeng. Iets dat Rudolf pas na haar dood zou realiseren.

Een fraaie roman en een boek waarin de Indische en historische kant van Haasse mooi samenkomt. Verder een document dat de Nederlandse inbreng in dit werelddeel positiever schetst dan romans als de Max Havelaar van Multatuli.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes