Geheime kamers – Jeroen Brouwers (2000)

geheimekamerscoverJeroen Brouwers (1940) is één van Neerlands grootste romanciers. In het kielzog van de Grote Drie heeft hij een indrukwekkend oevre aan romans, polemieken, essays en verhalen opgebouwd. HET boek dat in de lijst van 100 terecht is gekomen is Geheime kamers uit 2000. In zijn latere jaren is Brouwers aan andere thema’s gaan werken. Na Geheime kamers verschenen (naast veel herdrukken, polemieken ed) nog de romans Bittere bloemen (2011) en Het hout (2014). Van het vroege werk zijn de Indische romans Bezonken rood en De zondvloed interessant.

Brouwers is een groot essayist en lag met menig auteur, uitgever en recensent in de kling. Zijn essays en polemieken zijn legendarisch.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes