William Shakespeare (1564 – 1616) – toneel & poezie

attributed to John Taylor, oil on canvas, feigned oval, circa 1610

attributed to John Taylor, oil on canvas, feigned oval, circa 1610

Met het leven van William Shakespeare kun je snel klaar zijn (Bill Bryson, Shakespeare Een biografie), want daar weten we , ondanks pogingen van velen om die zwarte gaten in te vullen, weinig van. Hij is geboren (acte), gestorven (acte en grafsteen) en wat administratieve zaken die opgeschreven zijn. Hij zal in Londen geweest zijn als toneelspeler (?), ondernemer (?) en toneelschrijver (!). Van lange periodes in zijn leven is niets bekend. Er is geen brief van en aan hem bekend. Van zijn vrouw weten we nog minder.
Het portret, dat vaak ongenuanceerd naast hem gezet wordt omdat het het enige portret is waarvan je zou kunnen geloven dat het Shakespeare is, is nagenoeg zeker NIET van hem.

Dat hij dit toneelschrijver was, hebben we te danken aan twee vrienden die al in 1623, zeven jaar na zijn overlijden, het grootste deel van zijn werk in print hebben uitgegeven: het beroemde First Folio. Dit geeft aan hoe populair Shakespeare was want van de vele toneelwerken uit de 16de en 17de eeuw zijn er niet veel gepubliceerd. Toneel was een doe-ding met hoofdlijnen op papier. Strenge censuur maakte het de toneelschrijvers niet makkelijk. Gelukkig was de tijd waarin Shakespeare en andere toneelschrijvers leefden het juist mogelijk deze kunst tot wasdom te brengen: de Engelse Renaissance. Het was de tijd van de langdurige en stabiele regeerperiode van Virgin Queen Elisabeth en James I. London groeide, er was een relatieve vrede en mensen zochten vermaak in toneel.
Overigens was Shakespeare tijdens zijn leven zeer populair als dichter. Werken van hem werden ruim verhandeld.

In mijn leeswerk, en bij Shakespeare ook kijk- en luisterwerk, wil ik wat werk meepikken uit diverse categorieën : Historisch (Henry V, Richard III), Tragedies (Hamlet, Othello,King Lear, MacBeth), Komedies (The Merchant of Venice, A midsummer Night’s Dream) en Late romances (The Winter’s Tale, The Tempest). Tussen haakjes de werken die ik wil lezen, of kijken of luisteren natuurlijk. Opera’s zijn er genoeg, verfilmingen ook. En me verdiepen in de toneelkunst in het Elizabethaanse tijdperk natuurlijk. Wat achtergrond van de geschiedenis in die tijd, maar ook van de eeuw daarvoor waarover de Historische werken gaan.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes