Orlando – Virginia Woolf (1928)

In haar dramatische leven was Virginia Woolf (1882 – 1941) in staat een zeer breed en modern oeuvre te schrijven en te publiceren. Een controversieel oeuvre met thema rondom vrouw-zijn en feminisme. Ze zou met andere modernistische auteurs (o.a. James Joyce, Marcel Proust, Thomas Mann) de regels van literatuur herschrijven.
Naast een aantal baanbrekende romans was Woolf een scherpe recensent en hield uitvoerig dagboeken bij die na haar dood door haar man, auteur, criticus en boekuitgever Leonard Woolf zijn geredigeerd en uitgegeven. Ze leed haar hele leven aan een bi-polaire stoornis en depressies. In 1941 pleegde ze zelfmoord door in een rivier te stappen, haar zakken gevuld met stenen. Een scene met Nicole Kidman als Virginia Woolf die krachtig verfilmd is in The Hours van Michael Cunningham (1998), winnaar van de Booker Prize.

Dit kwartaal zal in het teken staan van Orlando, de faction biografie van een man / vrouw die het eeuwige leven heeft. In de honderden jaren dat dit boek beslaat transformeert Orlando van een edelman naar een vrouw. Andere werken die ik wil gaan lezen:

  • Virginia Woolf – Alexandra Harris
  • The years 1937 (De jaren, vertaald 2017)
  • Hoe lees je een boek? Essays (vertaald 2017)
  • A room of one’s own (1929 non-fictie)
  • Dagboeken Privédomein #37
  • The hours – Michael Cunningham (1998)

Powered by WordPress. Designed by WooThemes